Verticale drainage kan een oplossing zijn!

Een ondoordringbare laag kunt u doorbreken door met een grondboor om de 3 meter een gat van 6 cm doorsnee in de grond te boren. Vul dit tot 25 cm onde rhet maaiveld met grint of kleikorrels. Vul de bovenste 25 cm met tuingrond aan. Het overtollige water kan nu via deze gaten naar de ondergrond wegzakken